بسم الله الرحمن الرحيم

امام رضا عليه السلام فرمودند:

1.مومن واقعي مومن نيست مگر اينكه سه خصلت در او باشد: سنتي از پروردگارش و سنتي از پيامبرش و سنتي از امامش.

اما سنت پروردگارش پوشاندن راز خود است. اما سنت پيغمبرش مدارا و نرم رفتاري با مردم است. اما سنت امامش  صبر كردن در زمان تنگدستي و پريشان حالي است.

2.عقل شخص مسلمان تمام نيست مگر اينكه ده خصلت را دارا باشد:از او اميد خير باشد.از بدي او در امان باشند. خير اندك ديگري را بسيار شمارد. خير بسيار خود را اندك شمارد. هرچه حاجت از او بخواهند دلتنگ نشود. در عمر خود از دانش طلبي خسته نشود. فقر در راه خدايش از توانگري محبو.بتر باشد. خواري در اره خدايش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد. گمنامي را از پرنامي خواهانتر باشد. سپس فرمود:دهمي چيست و چيست دهمي! به او گفته شد چيست؟ فرمود:احدي را ننگرد جز اينكه بگويد او از من بهتر و پرهيزگارتر است.

3.به خداوند خوشبين باش، زيرا هركه به خدا خوشبين باشد خدا با گمان خوش او همراه است و هركه به رزق و روزي اندك خشنود باشد خداوند به كردار اندك او خشنود است و هركه به اندك از روزي حلال خشنود باشد بارش سبك و خانواده اش در نعمت باشند و خداوند او را به درد دنيا و دوايش بينا سازد و او را از دنيا به سلامت به دار السلام بهشت رساند.

4.ايمان چهار ركن است:توكل بر خدا ، رضا به قضاي خدا ، تسليم به امر خدا ، واگذاشتن كار به خدا.

5.بهترين بندگان آنانند كه هرگاه نيكي كنند خوشحال شوند و هرگاه بدي كنند آمرزش خواهند و هرگاه عطا شوند شكر گزارند و هرگاه بلا بينند صبر كنند و هرگاه خشم كنند درگذرند.

6.هركس اندوه و مشكلي را از مومني برطرف نمايد، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف ميسازد.

7.پنج چيز است كه در هركس نباشد اميد چيزي از دنيا و آخرت به او نداشته باش: كسي كه در نهادش اعتماد نبيني  و كسي كه در سرشتش كرم نيابي و كسي كه در خلق و خويش استواري نبيني و كسي كه در نفسش نجابت نيابي و كسي كه از خدايش ترسناك نباشد.

8.هركس از خود حساب بكشد سود ميبرد و هركس از خود غافل شود زيان ميبيند  و هركس از آينده اش بيم داشته باشد به ايمني دست مي يابد و هركس از حوادث دنيا عبرت بگيرد بينش پيدا ميكند و هركس بينش پيدا كند مسائل را ميفهمد و هركس مسائل را بفهمد عالم است.

شهادت هشتمين اختر تابناك ولايت و امامت حضرت شمس الشموس علي بن موسي الرضا عليه السلام بر همگان تسليت باد.

اللهم عجل لوليك الفرجادامه مطلب
تاريخ : ۲۱ آذر ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۸:۳۳ | نویسنده : منتظر... | نظرات (0)
[ ۱ ]