مشخصات فردی
نام:منتظر...
ایمیل:
درباره من:بسم رب المهدي... بيسوادي را گفتند: عشق چند حرف دارد؟ بيسواد گفت: چهار حرف... همه خنديدند درحاليكه بيسواد راه ميرفت و زيرلب ميگفت: مگر مهدي چند حرف دارد؟! اللهم عجل لوليك الفرج